Sverige = ett socialistiskt paradis/helvete?

Jag har levt mitt liv i en lögn. Nu, tack vara amerikansk, fri och samhällstjänande media vet jag sanningen.

The Daily Show With Jon StewartM - Th 11p / 10c
The Stockholm Syndrome
thedailyshow.com
Daily Show
Full Episodes
Economic CrisisPolitical Humor

Verkar dessvärre inte gå att lägga in del 2 från The Daily Shows informativa program, men det finnes här.
Nästan lika humoristiskt som denna, desvärre, allvarligt menade klassiker.


RSS 2.0